· Leipzig ·

SMART+: Europejska sieć innowacji

Na zlecenie Aufbauwerk Leipzig GmbH firma core-consult świadczyła usługi w zakresie pomocy i doradztwa w przygotowaniu projektu INTERREG IV C „SMART+”. Projekt dotyczył promocji przedsiębiorczości i innowacji. Usługi naszej firmy obejmowały planowanie budżetu, finalizację wniosku i ogólną koordynację działań w ścisłej współpracy ze zleceniodawcą i partnerem wiodącym, Aragońskim Stowarzyszeniem Miast i Gmin (FAMCP). Nowymi partnerami projektu byli region Cluj (Północno-zachodnia Rumunia) oraz Burgas (Południowo-wschodnia Bułgaria), które już uczestniczyły w fazie kapitalizacji poprzedniego projektu SMART. Projekt został zatwierdzony w listopadzie 2009 r. przez międzyregionalny Komitet Monitorujący.

Czas współpracy: 01/2009 – 03/2009

Website

Tematy: Rozwój miejski i regionalny
Program: INTERREG IVc