· Dresden ·

Smart Integration: Gospodarka przestrzenna ponad granicami

Na zlecenie Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych core-consult wspiera i doradza w opracowaniu transgranicznego projektu PL-SN 2014-2020 „SMART INTEGRATION“. W bliskiej współpracy core-consult przejął merytoryczne przygotowanie koncepcji, poszukiwanie partnerów, plan finansowy oraz koordynację ogólnych zadań i finalizację wniosku.

Projekt otrzymał dofinansowanie.

Tematy: Współpraca administracji
Program: INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020