· Drezno ·

Smart Integration: Rozwój saksońsko-polskiego pogranicza

Rozwój wspólnego pogranicza między Saksonią i Dolnym Śląskiem jest wyzwaniem, któremu można wyjść naprzeciw tylko poprzez dobrą współpracę instytucjonalną między odpowiednimi urzędami. Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz Instytutem Rozwoju Terytorialnego będą opracowywać wytyczne dla polepszenia planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego na terenie pogranicza. W ramach tych zadań przygotowywane będę studia/ekspertyzy, spotkania ekspertów oraz realizowane będą działania uzupełniające, takie jak: kursy językowe dla pracowników administracji.

Tematy: Rozwój miejski i regionalny, Współpraca administracji
Program: INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020