· Magdeburg ·

SKILLS+: cyfryzacja w małych przedsiębiorstwach

Firma core-consult opracowała projekt „Skills+“ w ramach Programu „INTERREG Europe“ i złożyła w pierwszym naborze propozycję projektu. Koncentruje się on na strategiach i polityce rozwoju terenów wiejskich ze zwróceniem szczególnej uwagi na nowe możliwości technologii cyfrowych. We wniosku bierze udział 13 podmiotów z 11 państw członkowskich EU oraz z Norwegii.

Projekt otrzymał dofinansowanie.

Tematy: Rozwój miejski i regionalny
Program: INTERREG EUROPE