· Sachsen-Anhalt ·

SKILLS+: Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w przedsiębiorstwach na obszarach wiejskich

Proces tworzenia sieci szerokopasmowych w Niemczech, jak i większości innych regionów europejskich nadal trwa. Z kolei zasięg w ramach szybkich połączeń internetowych na wielu terenach wiejskich dopiero został utworzony lub też ma status przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji na przyszłe lata. Trzeba natomiast brać pod uwagę, iż technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) odgrywają coraz ważniejszą rolę w naszym życiu prywatnym oraz zawodowym. W szczególności konieczność rozwijania tych właśnie technologii obserwuje się wśród małych firm z siedzibą na obszarach wiejskich, które to firmy mają zaległości w użytkowaniu aplikacji ICT w zakresie prowadzenia swojej działalności oraz rozwoju nowych produktów czy też usług. Wychodząc naprzeciw tej właśnie problematyce Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Transportu Saksonii-Anhalt chce wymienić swoje doświadczenia i wiedzę oraz dobre praktyki z innymi regionami europejskimi w celu utworzenia odpowiedniej strategii, jak i optymalnych instrumentów finansowych, dopasowanych do potrzeb MŚP. Firma core-consult wspiera Ministerstwo ds. Rozwoju Regionalnego i Transportu Saksonii-Anhalt, pełniącego rolę Partnera Wiodącego, w zarządzaniu projektem SKILLS+. Wcześniej core-consult zajmował się przygotowaniem wniosku tego projektu, który został zatwierdzony do realizacji.

Czas współpracy przy projekcie: 05/2015 – 06/2021

Website

Tematy: Rozwój miejski i regionalny
Program: INTERREG EUROPE