· Dresden ·

Sanaero: Przeprowadzenie badań dotyczących starych zanieczyszczeń na byłych terenach poprzemysłowych i wojskowych

W centrum zainteresowania SANAERO leży tematyka ochrony środowiska, a w szczególności przeprowadzenie badań  dotyczących  starych zanieczyszczeń ekologicznych na byłych terenach poprzemysłowych i wojskowych w obszarze wsparcia.

Obecnie gospodarka starymi zanieczyszczeń odgrywa w Polsce jedynie rolę drugorzędną. Brakuje sytematycznej metodyki pracy mającej na celu ustalenie stanu zanieczyszczeń, jak również możliwości do stworzenia systemu danych. W związku z tym istnieje duże zapotrzebowanie na stworzenie systemu służącego rejestrowaniu i monitorowaniu zanieczyszczeń w występujących w glebie i wodach gruntowych. Bazując na tym systemie można byłoby ocenić stan dóbr chronionych na obszarach obciążonych starymi zanieczyszczeniami, jak również określić związany z tym stopień ryzyka i stan zagrożenia.

Modelowym przykładem w projekcie SANAERO jest obszar byłego lotniska wojskowego WGT  Krzywa w gminie Gromadka. Na obszarze lotniska występuje istotne zanieczyszczenie kerozyną  (według wstępnych szacunków około 4.000 m3 kerozyny w podłożu), co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla dóbr chronionych (wody gruntowe, gleba, człowiek). Do chwili obecnej jeszcze nie przeprowadzono usystematyzowanego rozpoznania terenu.

Na zlecenie ERGO Umweltinstitut GmbH firma core-consult przygotowała projekt do realizacji w ponadnarodowym programie Cel-3 Polska – Saksonia oraz przejęła zarządzanie projektem i finansami.

Czas współpracy przy projekcie: 04/2010 – 09/2014

Website

Tematy: Ochrona przyrody i środowiska
Program: Polska-Saksonia 2007-2013