· Magdeburg ·

RUMOBIL: Integracja regionów peryferyjnych z siecią transportu publicznego

RUMOBIL to transnarodowy projekt w ramach którego współpracują jednostki administracji publicznej oraz podległe im instytucje odpowiedzialne za organizację transportu publicznego, które szukają nowych rozwiązań w celu lepszego połączenia obszarów wiejskich oraz regionów borykających się z problemami demograficznymi z sieciami transportu publicznego. Projekt tworzy platformę do wymiany doświadczeń i opracowania wytycznych w formie działań pilotażowych. Wyniki projektu zostaną włączone w procesy opracowywania strategii i planów transportowych regionów, biorących udział w projekcie.

Website

Czas współpracy przy projekcie: 06/2016 – 05/2019

Tematy: Rozwój miejski i regionalny, Transport, Zmiany demograficzne
Program: Central Europe 2014-2020