· Oelsnitz/Erzgeb. ·

Rekreacja i sport w Rudawach: Współpraca miast partnerskich poprzez waloryzację dziedzictwa przyrodnicznego

W ramach projektu „Rekreacja i sport w Rudawach”, owocna do tej pory współpraca miast partnerskich Oelsnitz /Erzgeb. i Chodov, zostanie jeszcze bardziej zintensyfikowana i poszerzona o nowe podmioty zarówno po stronie czeskiej, jak i niemieckiej. Do działań projektowych, mających na celu przyjęcie wiodącej roli w zakresie ekologicznej odnowy, zaproszono w szczególności młodzież. Ponadto w ramach projektu zlecono wykonanie różnych analiz i badań, dotyczących skutków działalności górniczej oraz możliwości wykorzystania wód pokopalnianych. Do zadań projektu należy również transgraniczne promowanie naturalnego dziedzictwa obu miast. Na zlecenie miasta Oelsnitz/Erzgeb. firma core-consult rozwinęła koncepcję projektu, a następnie po przyznaniu kolejnego zlecenia, objęła zadanie polegające na zewnętrznym zarządzaniu projektem oraz jego finansami.

Czas współpracy przy projekcie: 08/2013 – 03/2015

Tematy: Ochrona przyrody i środowiska, Turystyka, Współpraca administracji
Program: Republika Czeska-Saksonia 2007–2013