· Dresden ·

RegiaMobil: Współpraca w zakresie transportu w celu lepszego połączenia Europy Środkowej

Projekt RegiaMobil ma na celu zwiększenie mobilności osób mieszkających na obszarach wiejskich poprzez inteligentne rozwiązania w zakresie transportu publicznego, a tym samym poprawę ich dostępu do europejskich i krajowych sieci transportowych. Koncentruje się on na poprawie dostępności regionów peryferyjnych i granicznych do TEN-T i CNC. Saksońskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, we współpracy z innymi 9 europejskimi regionami, zamierza wykorzystać wyniki czterech projektów Interreg Central Europe (Rumobil, SubNodes, Shareplace, Connect2CE), wzbogacone o wyniki HORIZON 2020 (MaaS4EU, MoTiV, SIADE) w dziedzinie inteligentnego transportu publicznego, a także znaleźć nowe rozwiązania dla regionów dotkniętych zmianami demograficznymi. Firma core-consult została zakontraktowana do zarządzania projektem i jego finansami.

Czas trwania: 04/2020 – 03/2022

Website

Tematy: Transport
Program: Central Europe 2014-2020