· Schwerin ·

ReeP: społeczne innowacje na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarczych

core-consult opracował na zlecenie Ministerstwa Energii, Infrastruktury i Cyfryzacji Meklemburgii-Pomorza Przedniego wniosek o dofinansowanie w trzecim naborze Programu INTERREG Europy Środkowej. Celem projektu jest zbadanie innowacyjnych metod wspierających rozwój regionów słabo zaludnionych.  

Tematy: Rozwój miejski i regionalny
Program: Central Europe 2014-2020