· Drezno ·

Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia: Przezwyciężanie granic dzięki współpracy administracji

Celem projektu „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia” jest wzmocnienie współpracy między Dolnym Śląskiem a Saksonią. Podczas trzech lat trwania projektu pogłębiane jest, istniejące już od wielu lat, partnerstwo między Saksonią i Województwem Dolnośląskim. Odbywa się to m.in. poprzez realizację wspólnych warsztatów i transfer wiedzy oraz wymianę pracowników.

Na zlecenie Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych firma core-consult zajmuje się zarządzeniem projektem i finansami. Nasza firma brała również udział w przygotowywniu projektu.

Czas współpracy przy projekcie: 01/2010 – 12/2014

Website

Tematy: Współpraca administracji
Program: Polska-Saksonia 2007-2013