· Dresden ·

Ewaluacja Programu SN-CZ 2014-2020: Poprawa jakości koncepcji i realizacji Programu

Instytucja Zarządzająca Programu Współpracy Kraj Związkowy Saksonia – Czeska Republika 2014-2020 (Saksońskie Ministerstwo Środowiska i Rolnictwa) zleciła przeprowadzenie w trakcie trwania Programu jego ewaluację. Ma ona służyć poprawie jakości koncepcji i realizacji Programu. Wchodząca w skład konsorcjum firma core-consult, pod kierownictwem Metis GmbH Wien, przejmuje zbadanie 12 wybranych projektów, które będą monitorowane w ramach regularnych wizyty w miejscu ich realizacji w trakcie całego okresu ich trwania.

Tematy: Współpraca administracji
Program: INTERREG Saksonia-Republika Czeska 2014–2020