· Rome ·

Zakończenie programu INTERREG IIIB CADSES: Zarządzanie unijnym programem ponadnarodowym

Firma core-consult pełniąc funkcję sekretariatu doradzała i wspierała Ministerstwo Infrastruktury w Rzymie w realizacji ponadnarodowego programu INTERREG III B CADSES. Działania dotyczyły głównie oceny sprawozdań końcowych oraz wspierania komisji programów i projektów we właściwym zarządzaniu działaniami administracyjnymi i finansowymi zgodnie z rozporządzeniem o funduszach strukturalnych. Od 2002 r. pracownicy core-consult zatrudnieni byli w Sekretariacie Programu CADSES częściowo na stanowiskach kierowniczych (Dyrektor i Menedżer Finansów).

Czas współpracy: 02/2009 – 08/2010

Tematy: Współpraca administracji
Program: CADSES