· Kamenz ·

Nauka jako przygoda: Wzbudzanie zainteresowania naukami przyrodniczymi

Celem projektu jest intensyfikacja współpracy w zakresie interdyscyplinarnych, polsko-niemieckich ofert edukacyjnych jako wkład w rozwiązywanie trudności dot. braków specjalistów w wybranych obszarach MINT (nauk mat.-przyrod.) w obszarze wsparcia. Głównymi zadaniami planowanego projektu jest rozwój transgranicznych, polsko-niemieckich, pozaszkolnych programów edukacyjnych na podstawie materiałów archeologicznych i zabytków kultury materialnej z obszaru wsparcia oraz polepszenie współpracy między instytucjami odpowiedzialnymi za edukację i instytucjami kulturalnymi w odniesieniu do opracowywania i korzystania z ofert edukacyjnych. Rolę Partnera Wiodącego pełni Muzeum Łużyc Zachodnich z Kamenz. Polskimi partnerami projektu są: Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu oraz Muzeum Ceramiki z Bolesławca.

Tematy: Dziedzictwo kulturowe, Edukacja
Program: INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020