· Kamenz ·

Nauka jako przygoda: Działalność archeologiczna w szkołach

core-consult opracował wniosek projektowy na zlecenie Urzędu Powiatowego w Budziszynie w ramach trzeciej osi priorytetowej „Edukacja transgraniczna” Programu INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Projekt zajmuję się przekazywaniem wiedzy o archeologicznych wykopaliskach i dziedzictwie kulturowym oraz pokazuje znaczenie naukowych metod przyrodniczych w pracy badawczej.

Projekt otrzymał dofinansowanie.

Tematy: Dziedzictwo kulturowe, Edukacja
Program: INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020