· Kamenz ·

Nauka jako przygoda: Działalność archeologiczna w szkołach

Muzeum Łużyc Zachodnich w Kamenz, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu i Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu współpracują w ramach projektu „Nauka jako przygoda”, w celu stworzenia pozaszkolnych, transgranicznych (polsko-niemieckich), interdyscyplinarnych programów edukacyjnych na podstawie materiałów archeologicznych i zabytków kultury materialnej oraz poprawy współpracy między instytucjami odpowiedzialnymi za edukację i instytucjami kulturalnymi w obszarze wsparcia.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona analiza saksońskich i polskich planów nauczania, a  w sam projekt zostaną zaangażowane także szkoły ze wszystkich miast partnerskich, które wezmą udział w m.in. w warsztatach garncarskich.  core-consult wspiera realizację projektu jako zewnętrzny sekretariat projektu.

Czas współpracy przy projekcie: 07/2018 – 06/2021

20180912_140732

Tematy: Dziedzictwo kulturowe, Edukacja
Program: INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020