· Freiberg ·

MineLife: Życie z górnictwem

W ramach projektu współpracują saksońskie i polskie urzędy odpowiedzialne za górnictwo w celu wymiany informacji nt. aktualnych metod wzbogacania i wydobywania surowców oraz wypracowania nowych rozwiązań w zakresie zarządzania konfilktami na obszarach górnicznych znajdujących się w regionach przygranicznych. Podczas projektu będę organizowane wizyty studyjne, warsztaty. Ponadto powstanie mobilna wystawa prezentująca historię i znaczenie górnictwa w Saksonii i na Dolnym Śląsku.

Czas współpracy przy projekcie: 04/2017 – 03/2020

Tematy: Współpraca administracji
Program: INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020