· Löbau ·

Kommando‚ Na pomoc: ochrona przed katastrofami na pograniczu

Na zlecenie miasta Löbau core-consult doradza i wspiera przy opracowaniu transgranicznego projektu PL-SN 2014-2020 „Kom(m)ando“, mającego na celu poprawę wyposażenia technicznego i umiejętności dla potrzeb transgranicznej ochrony przed katastrofami pomiędzy powiatem Lubań i miastem  Löbau.

Projekt otrzymał dofinansowanie.

Tematy: Pożarnictwo
Program: INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020