· Löbau ·

Komando 2: Wspólna ochrona przed wpływem zmian klimatycznych

W ramach projektu „Kom(m)ando II” miasto Löbau i powiat Lubań wspólnie pracują nad kwestiami dotyczącymi dostosowania zapobiegan katastrofom do zmieniających się warunków klimatycznych.Oprócz inwestycji w ulepszenie technologii straży pożarnej, przy udziale młodzieżowych straży pożarnych wdrażane są środki mające na celu podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania niebezpieczeństwom,jakie przynoszą ze sobą zmiany klimatyczne, takie jak: ulewne deszcze, powodzie oraz pożary lasów i pól. core-consult przejmuje zadania zewnętrznego wsparcia projektu na zlecenie miasta Löbau.

Czas trwania: 04/2021-09/2022

Tematy: Ochrona klimatu, Pożarnictwo
Program: INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020