· Eibenstock ·

Karlsroute II (Karlowa trasa II): Rowerem z Chemnitz do Karlovych Var

Celem projektu Karlsroute II (Karlowa trasa II): jest utworzenie, transgranicznej trasy rowerowej o tej samej nazwie, jaką nosi projekt. Trasa ta będzie zbudowana między miastem Chemnitz (DE) i miastem Karlove Vary (CZ). Tym samym projekt uzupełni już istniejące regionalne trasy rowerowe po saksońskiej stronie, takie jak: Muldentalradweg (Droga Rowerowa w Dolinie Muldy) i Würschnitztalradweg (Droga Rowerowa w Dolinie Würschnitz).  Wzdłuż głównej planowanej trasy rowerowej zostaną wybudowane również boczne i dojazdowe ścieżki rowerowe.

W ramach projektu oprócz działań planistycznych i projektowania koncepcyjnego w porozumieniu z odpowiednimi podmiotami publicznymi i prywatnymi, zaplanowane jest oznaczenie trasy rowerowej o długości 70 km. Podczas realizacji projektu zostaną przeprowadzone również działania inwestycyjne mające na celu poprawę przejezdności.

Prócz działań planistycznych i budowlanych zaplanowano w projekcie przedsięwzięcia z zakresu promocji turystycznej i udziału w nich lokalnych oraz regionalnych przedstawicieli zaangażowanych w turystykę. Celem projektu jest bowiem nie tylko zbudowanie drogi rowerowej, ale wykorzystanie jej istnienia jako ważnego czynnika dla rozwoju lokalnej turystyki i rozwoju potencjału lokalnych podmiotów, które są usytuowane wzdłuż tej trasy rowerowej.

Na zlecenie Zweckverbandes Muldentalradweg (Związku Międzygminnego Droga Rowerowa w Dolinie Muldy) firma core-consult przygotowała projekt Karlsroute II (Karlowa trasa II) a obecnie zajmuje się również zarządzaniem projektem oraz zarządzaniem finansowym w tym projekcie.

Website: http://www.karlsroute.eu/

Czas trwania: 08/2016 – 06/2019

Tematy: Rozwój miejski i regionalny, Transport, Turystyka
Program: INTERREG Saksonia-Republika Czeska 2014–2020