· Forst (Lausitz) ·

ICC: Nowe formy współpracy transgranicznej

Firma core-consult świadczyła usługi doradcze w ramach przygotowania ponadnarodowego projektu z Cel-3 Central Europe „Institutionalisation of Cross-Border Cooperation – ICC“. Nasze działania obejmowały konsultacje w zakresie planowania budżetu, finalizacji wniosku i koordynacji działań z wnioskodawcą. Wniosek projektowy został złożony w maju 2010 r., jednak w ramach trzeciego naboru nie został zatwierdzony.

W ramach projektu ICC, w regionach przygranicznych przeprowadzone miały być badania, mające na celu określenie możliwości zorganizowania długofalowej współpracy transgranicznej, korzystnie wpływającej na rozwój pogranicza. Instrumenty do współpracy transgranicznej miały być opracowane i sprawdzone w praktyce. Udział Europejskiego Związku Współpracy Terytorialnej (EUWT) oraz realizacja wybranych projektów koperacyjnych miały mieć największe znaczenie. Nowy instrument współpracy transgranicznej i regionalnej pełniący funkcję modelową miał być w takim charakterze utworzony i przetestowany.

Czas współpracy: 10/2009 – 05/2010

Tematy: Rozwój miejski i regionalny, Współpraca administracji
Program: Central Europe 2007-2013