· Löbau ·

Współpraca transgraniczna w zakresie targów i gospodarki: Transgraniczne targi rolnicze i wystawa małych zwierząt hodowlanych

W ramach projektu „Współpraca transgraniczna w zakresie targów i gospodarki” miasto Löbau zamierza m.in. umocnić swoją pozycję jako miejsce organizacji targów oraz utworzyć nowe targi rolnicze gromadzące wystawców z Dolnego Śląska i Saksonii. Jednym z najważniejszych punktów tych targów jest wystawa małych zwierząt hodowlanych. Wnioskodawcą projektu i Partnerem Wiodącym jest spółka komunalna Wohnungsverwaltung und Bau GmbH Löbau. Partnerem projektu z Polski jest powiat Ząbkowicki, który z kolei jest organizatorem targów gospodarczych pt. PGZZ „Prezentacje Gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej, realizowanych w ramach projektu.

Projekt został przygotowany przez firmę core-consult na zlecenie Urzędu Miasta Löbau. W trakcie relizacji projektu core-consult pełni rolę sekretariatu projektu.

Czas współpracy przy projekcie: 01/2012 – 12/2014

Tematy: Rozwój miejski i regionalny
Program: Polska-Saksonia 2007-2013