· Erfurt ·

GREENNET: Ochrona przyrody i rozwój regionalny wzdłuż tzw. zielonego pasa Europy

Głównym celem projektu GREENNET, w którym uczestniczyło 11-stu partnerów z 11-stu europejskich regionów, było stworzenie i utrzymanie sieci ekologicznej w środkowoeuropejskim Zielonym Pasie, będącym symbolem ochrony przyrody oraz zrównoważonego rozwoju w Europie Środkowej. W centrum zainteresowań projektu GREENNET znajdowały się instrumenty planistyczne i organizacyjne, jak również nieformalne narzędzia kształtowania oraz kooperacji z zakresu ochrony przyrody i rozwoju obszarów wiejskich. W celu zapewnienia lepszej współpracy i dostosowania wymagań przestrzennych na obszarach nieobjętych prawną ochroną, szczegółowej analizie poddane zostały innowacyjne instrumenty zarządzania przestrzenią i udziału mieszkańców pod kątem możliwości stworzenia sieci biotopów i prowadzenia badań w trzech pilotażowych regionach.
Na zlecenie Thüringer Landgesellschaft mbH firma core-consult przygotowała projekt do realizacji w ponadnarodowym programie Cel-3 Central Europe „Promowanie sieci ekologicznej w Zielonym Pasie Europy Środkowej” oraz przejęła zarządzanie projektem i finansami, jak również działania promocyjne.

Czas współpracy przy projekcie: 01/2010 – 09/2014

Website

Tematy: Ochrona przyrody i środowiska
Program: Central Europe 2007-2013