· Löbau ·

Florian 112: ochrona przed katastrofami na pograniczu

core-consult opracował razem z miastem Löbau i na jego zlecenie projekt dot. wsparcia transgranicznej ochrony przed katastrofami oraz współpracy straży pożarnej. Celem projektu FLORIAN 112  jest stworzenie transgranicznej współpracy dla wzmocnienia ochrony przed katastrofami pomiędzy miastami Löbau i Rumburk, aby móc efektywnie i sprawnie chronić przed katastrofami ludzi i dobra materialne. core-consult przejął w fazie przygotowania projektu planowanie finansów, finalizację wniosku i ogólną koordynację przygotowania projektu.

Wniosek został zatwierdzony z zastrzeżeniem, że finansowanie będzie możliwe.

Tematy: Pożarnictwo
Program: INTERREG Saksonia-Republika Czeska 2014–2020