· Erfurt ·

ECRR: sieć miejsc powiązanych z reformacją

Na zlecenie erfurckiego Landgesellschaft mbH w Turyngii, core-consult przygotował projekt ukierunkowany na stworzenie turystycznej  trasy reformacji w Europie. Celem jest m.in. uznanie jej przez Radę Europy za Europejski Szlak Kulturowy. core-consult przejął tu merytoryczne opracowanie koncepcji, znalezienie partnerów, plan finansowy i koordynację ogólnych zadań oraz finalizację wniosku.

Projekt został złożony i zatwierdzony w pierwszym naborze w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa.

Tematy: Dziedzictwo kulturowe, Turystyka
Program: Central Europe 2014-2020