· Erfurt ·

ECRR: Europejski Szlak Kulturowy „Reformacja“

W 2017 roku mija 500. rocznica ogłoszenia 95 tez przez Marcina Lutra w Wittenberdze. Bogate dziedzictwo kulturowe Europy Środkowej w tym zakresie powinno być chronione i wykorzystane do opracowania turystycznego produktu, który z kolei powinien się przyczynić do zatwierdzenia przez Radę Europy wniosku o otwarcie Europejskiego Szlaku Kulturowego „Reformacja”.

Website

Czas współpracy przy projekcie: 02/2015 – 06/2019

Tematy: Dziedzictwo kulturowe, Turystyka
Program: Central Europe 2014-2020