· Magdeburg ·

e-CREATE: Nowe media w turystyce

Projekt e-CREATE ma na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych zorientowanych na usługi w obszarach wiejskich, wzdłuż szlaków kulturowych. W zakresie tym szczególnie wspierane  jest wykorzystanie nowych technologii w sektorze turystycznym. W ramach projektu zostaną, na podstawie wybranych najlepszych praktyk, wypracowane strategiczne zalecenia/wytyczne skierowane do decydentów lokalnych oraz regionalnych oraz podstawy służące polepszeniu działań mających na celu przygotowanie lepiej dopasowanych działań ofertowych. Projekt e-CREATE jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany w ramach programu INTERREG IVC. Realizacja projektu odbywa się w czasie od stycznia 2012 r. do grudnia 2014 r. Bierze w nim udział 13-stu partnerów, w tym z nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz z Norwergii. Firma core-consult pełni w projekcie funkcję sekretariatu technicznego. Do naszych zadań należy m.in. zarządzenie projektem i jego finansami.

Czas współpracy przy projekcie: 03/2011 – 12/2014

Website

Tematy: Rozwój miejski i regionalny, Turystyka
Program: INTERREG IVc