· Nürnberg ·

DaRe 2 Connect (D2C): Biotopowa sieć wzdłuż Zielonego Pasa

Partnerzy projektu D2C z Niemiec, Czech, Austrii i Węgier pracują nad stworzeniem sieci biotopów wzdłuż Zielonego Pasa. Będą one oparte na wykorzystaniu danych geograficznych do identyfikacji możliwych transnarodowych sieci ekologicznych i oceny ich usług ekosystemowych. Po udanym opracowaniu projektu, core-consult jest odpowiedzialny za zadania związane z jego zewnętrznym zarządzaniem i finansami.

Website

Czas współpracy przy projekcie: 06/2018 – 05/2021

Tematy: Ochrona przyrody i środowiska, Rozwój miejski i regionalny
Program: Danube Region 2014-2020