· Baden ·

D-Care Labs: core-consult na misji szkoleniowej i wspierającej

W okresie wrzesień 2021-styczeń 2022 core-consult wspierał Diakonię Baden, Karlsruhe w zarządzaniu finansowym oraz w szkoleniu nowego pracownika w ramach transnarodowego projektu dla regionu Dunaju „D-Care Labs”. Ze względu na niedobór pracowników, istniała pilna potrzeba. Dyrektor zarządzający Peter Schulenkorf: „Wsparcie Diakonii Baden było dla nas oczywistością. Niestety, ze względu na ograniczony czas trwania projektu lub brak personelu zajmującego się zarządzaniem projektami i finansami, partnerzy wiodący i projektowi w projektach Interreg często w krótkim czasie znajdują się w trudnej sytuacji. Zlecenie realizacji projektu zewnętrznym usługodawcom, takim jak core-consult, minimalizuje to ryzyko, daje pewność i stabilność, jest bardziej efektywne kosztowo i zwykle zapewnia profesjonalną realizację takich projektów przez lata, od opracowania projektu do jego ostatecznego zakończenia”.

Czas trwania: wrzesień 2021-styczeń 2022

Strona internetowa

Tematy: opieka zdrowotna
Program: Danube Region 2014-2020