· Oelsnitz/Erzgeb. ·

CliMine: Redukcja emisji gazów cieplarnianych na terenach pokopalnianych

Obszary i nieruchomości pogórnicze, dawne szyby górnicze, stare hałdy są odpowiedzialne za emisję CO2 czy też metanu, a tym samym mają udział w emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnym. Głównym celem projektu CliMine, w którym rolę partnera wiodącego pełniłoby miasto Oelsnitz/Ezrgeb.*, jest utworzenie/wypracowanie międzynarodowych zaleceń/rozwiązań polegających na włączeniu byłych własności górniczych/obszarów pogórniczych w tworzenie lokalnych i regionalnych koncepcji ochrony klimatu.

Tematy: Ochrona klimatu, Rozwój miejski i regionalny
Program: Central Europe 2014-2020