· Leipzig ·

City Regions: Współpraca: miasto i jego otoczenie w regionach metropolitalnych

Celem projektu było polepszenie współpracy pomiędzy obszarami metropolitalnymi w Europie Środkowej, głównie w zakresie planowania, rozwoju i koordynacji infrastruktury mieszkalnej, rekraacyjno-wypoczynkowej, przemysłowej i transportowej, oraz wzmocnienie konkurencyjności tych regionów. W ramach projektu zostały przeanalizowane istniejące już formy współpracy oraz przykłady tzw. dobrych praktyk (good practices). Ponadto opracowane zostały i wprowadzone nowe modele funkcjonalnej oraz strategicznej współpracy.

Na zlecenie Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych firma core-consult świadczyła usługi doradcze podczas przygotowywania międzynarodowego projektu „City Regions” w programie Cel 3 dla Europy Środkowej. W ścisłej współpracy z miastem Lipsk, pełniącym rolę Partnera Wiodącego, firma core-consult opracowała projekt od strony merytorycznej, pozyskała partnerów, przygotowała budżet oraz przejęła koordynację ogólnych zadań, jak i finalizację wniosku.

Czas współpracy przy projekcie: 07/2011 – 10/2011

 

Website

Tematy: Rozwój miejski i regionalny
Program: Central Europe 2007-2013