· Warszawa ·

Cities on Power: Zaangażowanie społeczne na rzecz ochrony klimatu

Projekt „Cities on Power” promuje wykorzystanie energii odnawialnej na obszarach miejskich. Cztery partnerskie miasta i regiony: Warszawa, Klagenfurt, Rawenna i Turyn opracują Lokalne Plany Działań w celu zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej. W ramach projektu zaplanowano utworzenie interaktywnego narzędzia, którego zadaniem będzie wspieranie obywateli w zakresie podejmowania decyzji w odniesieniu do nowych sposobów zaopatrzenia w energię.

Na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawa firma core-consult przejęła odpowiedzialność za zarządzanie finansowe projektem. Ponadto nasza firma w tym projekcie wspiera transgraniczny proces koordynacji partnerów projektu.

Czas współpracy przy projekcie: 02/2014 – 12/2014

Website

Tematy: Ochrona klimatu, Rozwój miejski i regionalny
Program: Central Europe 2007-2013