· Magdeburg ·

ChemMultimodal: Zrównoważony transport towarowy w przemyśle chemicznym

W projekcie ChemMultimodal współpracują ściśle ze sobą jednostki administracji publicznej, stowarzyszenia przemysłu chemicznego oraz szkoły wyższe z Europy Środkowej w celu opracowania zrównoważonych rozwiązań w zakresie  transportu surowców chemicznych oraz produktów przemysłu chemicznego. Ponadto w ramach projektu wspierane będą rozwiązania dot. wykorzystania transportu szynowego w przemyśle chemicznym, które to mają się przyczynić do zmiejszenia emisji CO2 w trakcie transportu oraz polepszenia standardów bezpieczeństwa w transporcie. Firma core-consult wspiera realizację projektu w roli podmiotu zewnętrznie zarządzającego projektem.

Czas współpracy przy projekcie: 04/2017 – 05/2019

Website

Tematy: Transport
Program: Central Europe 2014-2020