· Bonn ·

Współpraca przy realizacji Federalnego Programu Ponadnarodowej Współpracy: Doradztwo dla niemieckich wnioskodawców i partnerów transnarodowej współpracy

Na zlecenie BBSR – Federalnego Instytutu Budownictwa, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego w Bonn, firma core-consult wspiera pod względem administracyjnym realizację „Federalnego Programu Ponadnarodowej Współpracy” w odniesieniu do niemieckich podmiotów, które otrzymały dotację z tego Programu. Do zadań firmy w tym zakresie należy doradzanie potencjalnym partnerom projektów, jak i pełnienie funkcji sekretariatu Programu oraz pomoc w  zarządzaniu programem, dostarczanie raportów i wstępna weryfikacja końcowego wykorzystania środków.

Website

Tematy: Współpraca administracji
Program: Federalny Program Ponadnarodowej Współpracy