· Lipsk ·

Arrival Regions: Uchodźcy na obszarach wiejskich

W poprzednich latach Europa Środkowa doświadczyła dużego napływu uchodźców. Ma to pozytywny wpływ na sytuację demograficzną na obszarach wiejskich. Jednak integracja uchodźców na płaszczyźnie społecznej i ekonomicznej udaje się w tych regionach w dużo mniejszym stopniu aniżeli ma to miejsce w miastach. W tym kontekście, w ramach projektu INTERREG, zaplanowano szukanie innowacji społecznych, mających na celu wykorzystanie napływu uchodźców dla stabilizacji terenów wiejskich. Firma core-consult będzie wspierała Leibniz-Institut für Länderkunde (Instytut Geografii Regionalnej im. Leibniz) w rozwoju tego projektu oraz w przygotowaniach wniosku projektowego.

Tematy: Rozwój miejski i regionalny, Zmiany demograficzne
Program: Central Europe 2014-2020