· Dresden ·

Archiv-Net: sieć historycznych archiwów

core-consult opracował na zlecenie Saksońskiego Urzędu Archeologicznego w Dreźnie wniosek projektowy na temat wsparcia badań historycznych w Górach Rudawach. W ramach projektu przewidziane są wspólne warsztaty w muzeach i archiwach, których wyniki mają stanowić drogowskaz dla przyszłych badaczy. Prócz tego partnerzy projektu przeanalizują znaleziska i odkrycia poszczególnych zbiorów, skupiając się na zbadaniu średniowiecznych szlaków migracji w Górach Rudawach.

Projekt otrzymał dofinansowanie.

Tematy: Dziedzictwo kulturowe, Współpraca administracji
Program: INTERREG Saksonia-Republika Czeska 2014–2020