· Dresden ·

ArchaeoMontan: Badanie średniowiecznego górnictwa w Rudawach

Już od ponad trzech lat, na terenie Rudaw po stronie niemieckiej oraz czeskiej, grupa składająca się z więcej aniżeli 25 specjalistów z zakresu archeologii górniczej, prowadzi poszukiwania, ewidencję oraz eksploruje i prezentuje relikty dawnego górnictwa. Celem projektu jest m.in. stworzenie naukowej sieci badawczej, która w najbliższych latach ma za zadanie pogłębienie współpracy saksońsko-czeskiej w zakresie archeologii górniczej. W ramach projektu organizowane są specjalistyczne spotkania takie jak: konferencje i warsztaty. Z kolei jednym z najważniejszych wydarzeń projektu jest wystawa pt. „Gorączka srebra i zew gór“, prezentująca znaleziska archeologiczne pochodzące z badanych regionów górniczych.

Na zlecenie Saksońskiego Urzędu ds. Archeologii firma core-consult rozwinęła opisaną koncepcję projektu. W trakcie realizacji projektu nasza firma pełni rolę sekretariatu. W projekcie bierze udział siedem instytucji z Saksonii oraz Czech.

Czas współpracy przy projekcie: 05/2011 – 03/2015

Tematy: Dziedzictwo kulturowe
Program: Republika Czeska-Saksonia 2007–2013