· Pirna ·

ArchaeoForest: Leśnictwo w świetle zmian klimatycznych

Na zlecenie Państwowego Zakładu Lasów Saksońskich (niem. Staatsbetrieb Sachsenforst) core-consult przygotował wniosek projektowy celem uzyskania dofinansowania z Leśnego Funduszu  Klimatycznego (niem. Waldklimafonds). Zadaniem projektu, w którym uczestniczą Krajowy Urząd Archeologii Saksonia (niem. Landesmat für Archäologie Sachsen) oraz Uniwersytet im. Ernsta Moriza Arndta w Greiswaldzie, jest analiza średniowiecznych znalezisk drewnianych w kopalniach i w oparciu o nie poznanie struktury lasów w Górach Rudawach we wczesnym średniowieczu, a więc w czasach, w których przeciętna temperatura roczna była wyższa właśnie taka jaka jest prognozowana w aktualnym stuleciu w związku ze zmianami klimatycznymi. Na tej podstawie możliwe będzie  dopasowanie gospodarki leśnej w Górach Rudawach do zmieniających się warunków klimatycznych.

Czas współpracy przy projekcie: 06/2018 – 11/2018

Tematy: Ochrona klimatu, Ochrona przyrody i środowiska
Program: Waldklimafonds