· Zittau ·

ALiZi: Obszar rozwoju Zittau – Liberec

W imieniu czeskiej firmy HaskoningDHV, Praga (CZ), core-consult prowadzi badania nad studium rozwoju obszaru integracyjnego Liberec-Zittau oraz dostarcza podstawowych danych statystycznych z obszaru niemieckiego. Ponadto core-consult przeprowadził wywiady telefoniczne z 25 regionalnymi instytucjami z Niemiec, których celem było zidentyfikowanie podejść oraz możliwości dalszego wzmacniania i rozwijania transgranicznego obszaru współzależności Zittau-Liberec. Główną ideą studium rozwoju finansowanego, w ramach należącego do programu INTERREG Saksonia-Czechy projektu “ALiZi” jest identyfikacja transgranicznych połączeń i powiązań między ośrodkiem centralnym w Liberecu oraz wybranymi miastami i gminami w okolicach Zittau. Na tej podstawie sformuowane zostaną zalecenia dotyczące przyszłego wspólnego rozwoju tego obszaru.

Czas współpracy przy projekcie: 11/2017 – 10/2018

Tematy: Rozwój miejski i regionalny
Program: INTERREG Saksonia-Republika Czeska 2014–2020