· Nürnberg ·

DaRe 2 Connect (D2C): Biotopowa sieć wzdłuż Zielonego Pasa

Partnerzy projektu D2C z Niemiec, Czech, Austrii i Węgier pracują nad stworzeniem sieci biotopów wzdłuż Zielonego Pasa. Będą one oparte na wykorzystaniu danych geograficznych do identyfikacji możliwych transnarodowych sieci ekologicznych i oceny ich usług ekosystemowych. Po udanym opracowaniu projektu, core-consult jest odpowiedzialny za... Więcej informacji

Tematy: Ochrona przyrody i środowiska, Rozwój miejski i regionalny
Program: Danube Region 2014-2020
Rodzaj działania: Sekretariat projektu

· Pirna ·

ArchaeoForest: Leśnictwo w świetle zmian klimatycznych

Na zlecenie Państwowego Zakładu Lasów Saksońskich (niem. Staatsbetrieb Sachsenforst) core-consult przygotował wniosek projektowy celem uzyskania dofinansowania z Leśnego Funduszu  Klimatycznego (niem. Waldklimafonds). Zadaniem projektu, w którym uczestniczą Krajowy Urząd Archeologii Saksonia (niem. Landesmat für Archäologie Sachsen)... Więcej informacji

Tematy: Ochrona klimatu, Ochrona przyrody i środowiska
Program: Waldklimafonds
Rodzaj działania: Rozwój projektu

· Nürnberg ·

Dare 2 Connect: rozwój europejskiej zielonej wstęgi

core-consult opracował kompletny wniosek dla projektu D2C, który został złożony w drugim naborze Programu INTERREG dla regionu Dunaju. Projekt dąży do lepszego powiązania obszarów Natura 2000 wzdłuż Zielonej Wstęgi w regionie Dunaju, łącząc przy tym administrację ochrony przyrody, organizację pozarządowe, uniwersytety i innych... Więcej informacji

Tematy: Ochrona przyrody i środowiska
Program: Danube Region 2014-2020
Rodzaj działania: Rozwój projektu

· Oelsnitz/Erzgeb. ·

Rekreacja i sport w Rudawach: Współpraca miast partnerskich poprzez waloryzację dziedzictwa przyrodnicznego

W ramach projektu „Rekreacja i sport w Rudawach”, owocna do tej pory współpraca miast partnerskich Oelsnitz /Erzgeb. i Chodov, zostanie jeszcze bardziej zintensyfikowana i poszerzona o nowe podmioty zarówno po stronie czeskiej, jak i niemieckiej. Do działań projektowych, mających na celu przyjęcie wiodącej roli w zakresie ekologicznej... Więcej informacji

Tematy: Ochrona przyrody i środowiska, Turystyka, Współpraca administracji
Program: Republika Czeska-Saksonia 2007–2013
Rodzaj działania: Sekretariat projektu

· Dresden ·

Sanaero: Przeprowadzenie badań dotyczących starych zanieczyszczeń na byłych terenach poprzemysłowych i wojskowych

W centrum zainteresowania SANAERO leży tematyka ochrony środowiska, a w szczególności przeprowadzenie badań  dotyczących  starych zanieczyszczeń ekologicznych na byłych terenach poprzemysłowych i wojskowych w obszarze wsparcia. Obecnie gospodarka starymi zanieczyszczeń odgrywa w Polsce jedynie rolę drugorzędną. Brakuje... Więcej informacji

Tematy: Ochrona przyrody i środowiska
Program: Polska-Saksonia 2007-2013
Rodzaj działania: Sekretariat projektu

· Freiberg ·

VODAMIN: Wody pokopalniane jako zagrożenie i zasoby na byłych obszarach górniczych

Projekt, w którym uczestniczyło czterech partnerów z Niemiec i Czech koncentrował się głównie na tematyce zaburzeń naturalnych stosunków wodnych na terenie saksońsko-czeskiego pogranicza, zaistniałych w wyniku intensywnego eksploatowania tych obszarów przez górnictwo. Oprócz badań oraz analiz stanu hydrologicznego i ekologicznego w... Więcej informacji

Tematy: Ochrona przyrody i środowiska
Program: Republika Czeska-Saksonia 2007–2013
Rodzaj działania: Sekretariat projektu

· Erfurt ·

GREENNET: Ochrona przyrody i rozwój regionalny wzdłuż tzw. zielonego pasa Europy

Głównym celem projektu GREENNET, w którym uczestniczyło 11-stu partnerów z 11-stu europejskich regionów, było stworzenie i utrzymanie sieci ekologicznej w środkowoeuropejskim Zielonym Pasie, będącym symbolem ochrony przyrody oraz zrównoważonego rozwoju w Europie Środkowej. W centrum zainteresowań projektu GREENNET znajdowały się... Więcej informacji

Tematy: Ochrona przyrody i środowiska
Program: Central Europe 2007-2013
Rodzaj działania: Sekretariat projektu

· Stuttgart ·

Urban SMS: Ocena okresowa postępów i rezultatów projektu

Na zlecenie stolicy Kraju Związkowego Stutgartu, firma core-consult oceniała projekt Urban SMS w ponadnarodowym programie Cel-3 Central Europe. Poza ewaluacją zarządzania finansami i zarządzania projektem ocenialiśmy również uzyskane rezultaty projektu oraz ich prezentację opinii publicznej, w szczególności w oparciu o przeprowadzone... Więcej informacji

Tematy: Ochrona przyrody i środowiska
Program: Central Europe 2007-2013
Rodzaj działania: Analiza w ewaluacja