· Erfurt ·

REIF: REWITALIZACJA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

Transport towarowy ma zostać przeniesiony na tory, ale duże gałęzie przemysłu często nie są już podłączone do sieci kolejowej. Ministerstwo Infrastruktury i Rolnictwa w Turyngii chce znaleźć nowe rozwiązania wraz z 6 innymi regionami europejskimi. Firmie core-consult zlecono zarządzanie projektem i finansami projektu. Czas... Więcej informacji

Tematy: Transport
Program: Central Europe 2014-2020
Rodzaj działania: Sekretariat projektu

· Magdeburg ·

Regiamobil: NOWE PODEJŚCIE DO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W OBSZARACH WIEJSKICH

W imieniu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Transportu Saksonia-Anhalt firma Core-Consult opracowała wniosek projektowy do czwartego naboru programu Interreg Central Europe. Celem projektu jest transfer innowacyjnych podejść do promowania transportu publicznego między różnymi regionami Europy Środkowej. Opiera się na wynikach... Więcej informacji

Tematy: Transport
Program: Central Europe 2014-2020
Rodzaj działania: Rozwój projektu

· Leipzig ·

ARRIVAL REGIONS: Integracja dzięki społecznym innowacjom

ARRIVAL REGIONS: Obszary wiejskie stanowią punkt centralny projektu ARRIVAL REGIONS, którego Partnerem Wiodącym jest Instytut Geografii Regionalnej Leibniza. W projekcie pracuje razem 13 partnerów nad wsparciem społecznej i ekonomicznej integracji obywateli spoza UE, włącznie z uchodźcami. Ten transgraniczny projekt z 13 partnerami wspiera... Więcej informacji

Tematy: Zmiany demograficzne
Program: Central Europe 2014-2020
Rodzaj działania: Sekretariat projektu

· Magdeburg ·

YOUMOBIL: Mobilność młodych ludzi w obszarach wiejskim

W projekcie YOUMOBIL pracuje ośmiu partnerów nad innowacyjnym wsparciem mobilności młodych ludzi w obszarze wiejskim oraz nad zapobieganiem ich migracji z tych obszarów. Partnerem Wiodącym projektu jest Ministerstwo  Rozwoju Kraju i Transportu Saksonii-Anhalt. core-consult wspiera współpracę transgraniczną jako zewnętrzny sekretariat... Więcej informacji

Tematy: Rozwój miejski i regionalny, Transport, Zmiany demograficzne
Program: Central Europe 2014-2020
Rodzaj działania: Sekretariat projektu

· Magdeburg ·

Youmobil: zwiększenie atrakcyjności dla młodych lokalnego pasażerskiego transportu publicznego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Transportu Kraju Saksonia-Anhalt zleciła core-consult przygotowanie projektu mającego na celu zwiększenie atrakcyjności lokalnego publicznego transportu pasażerskiego na terenach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb transportowych młodych ludzi. Projekt ma wnieść wkład w poprawę poziomu... Więcej informacji

Tematy: Transport, Zmiany demograficzne
Program: Central Europe 2014-2020
Rodzaj działania: Rozwój projektu

· Erfurt ·

REIF: wzmocnienie kolejowego transportu towarowego

core-consult opracował dla Ministerstwa Infrastruktury i Rolnictwa z Turyngii wniosek projektowy dot. wzmocnienia transportu kolejowego. W pierwszym rzędzie skupiono się tu na potencjale średnich przedsiębiorstw, które to przede wszystkim korzystają z logistyki drogowej. Działania pilotażowe mają sprawdzić, kiedy osiągnięta zostaje... Więcej informacji

Tematy: Transport
Program: Central Europe 2014-2020
Rodzaj działania: Rozwój projektu

· Schwerin ·

ReeP: społeczne innowacje na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarczych

core-consult opracował na zlecenie Ministerstwa Energii, Infrastruktury i Cyfryzacji Meklemburgii-Pomorza Przedniego wniosek o dofinansowanie w trzecim naborze Programu INTERREG Europy Środkowej. Celem projektu jest zbadanie innowacyjnych metod wspierających rozwój regionów słabo zaludnionych.... Więcej informacji

Tematy: Rozwój miejski i regionalny
Program: Central Europe 2014-2020
Rodzaj działania: Rozwój projektu

· Erfurt ·

SubNodes: łączenie regionów peryferyjnych z transeuropejską siecią kolejową

W całej Europie powstały wzdłuż transeuropejskich korytarzy kolejowych ważne węzły komunikacyjne, które umożliwiają szybkie podróżowanie dobrymi połączeniami z wykorzystaniem kolei dużych prędkości. Pozostaje jednak pytanie w jaki sposób można dotrzeć do terenów peryferyjnych? Temu wyzwaniu wychodzi naprzeciw projekt SubNodes.... Więcej informacji

Tematy: Transport
Program: Central Europe 2014-2020
Rodzaj działania: Sekretariat projektu

· Lipsk ·

Arrival Regions: Uchodźcy na obszarach wiejskich

W poprzednich latach Europa Środkowa doświadczyła dużego napływu uchodźców. Ma to pozytywny wpływ na sytuację demograficzną na obszarach wiejskich. Jednak integracja uchodźców na płaszczyźnie społecznej i ekonomicznej udaje się w tych regionach w dużo mniejszym stopniu aniżeli ma to miejsce w miastach. W tym kontekście, w ramach... Więcej informacji

Tematy: Rozwój miejski i regionalny, Zmiany demograficzne
Program: Central Europe 2014-2020
Rodzaj działania: Rozwój projektu

· Dresden ·

VirtualArch: Wirtualny świat chroniący zagrożone dziedzictwo kulturowe

W ramach projektu  "VirtualArch" (INTERREG Europa Środkowa) testowane i wdrażane są nowe rozwiązania, mające na celu digitalizację i prezentację "niewidzialnego" i zagrożonego archeologicznego dziedzictwa kulturowego. Celem projektu jest wykorzystanie powstałych w ten sposób materiałów dla rozwoju regionalnego oraz promowania... Więcej informacji

Tematy: Dziedzictwo kulturowe, Turystyka
Program: Central Europe 2014-2020
Rodzaj działania: Sekretariat projektu