Zarządzanie projektem

Koordynacja i dokumentowanie

Międzynarodowe partnerstwa projektowe dają dużą satysfakcję, mogą jednak stanowić wyzwanie, szczególnie kiedy konieczne jest wspólne dokumentowanie wyników. Organizujemy międzynarodową wymianę, koordynujemy współpracę i dokumentujemy rezultaty w przewidzianych na to formularzach i raportach.

core-consult wspierał już realizację licznych narodowych, transgranicznych, transnarodowych i europejskich projektów, jako sekretariat projektu czy też zewnętrzny menadżer projektu i finansów. Wykorzystujemy przy tym nowoczesne instrumenty zarządzania, koordynujemy przebieg dyskusji i znajdujemy rozwiązania dla stojących przed projektem wyzwań. Prócz tego odciążamy partnerów wiodących (wnioskodawców) projektów w techniczno-administracyjnych zadaniach i w komunikacji z instytucjami programowymi.

 

Referencje

 

· Baden ·

D-Care Labs: core-consult na misji szkoleniowej i wspierającej

Więcej informacji

Tematy: opieka zdrowotna
Program: Danube Region 2014-2020

· Dresden ·

Transgredio: Skutki zmian strukturalnych na Łużycach

Więcej informacji

Tematy: Rozwój miejski i regionalny, Współpraca administracji
Program: INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020

· Löbau ·

Komando 2: Wspólna ochrona przed wpływem zmian klimatycznych

Więcej informacji

Tematy: Ochrona klimatu, Pożarnictwo
Program: INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020

· Erfurt ·

REIF: REWITALIZACJA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

Więcej informacji

Tematy: Transport
Program: Central Europe 2014-2020

· Pirna ·

ArchaeoForest: PRZYSTOSOWANIE LASÓW DO ZMIANY KLIMATU

Więcej informacji

Tematy: Ochrona klimatu
Program: Waldklimafonds

· Bautzen ·

1000 lat Górnych Łużyc- ludzie, grody, miasta: prezentacja wspólnego dziedzictwa

Więcej informacji

Tematy: Dziedzictwo kulturowe, Edukacja
Program: INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020

· Leipzig ·

ARRIVAL REGIONS: Integracja dzięki społecznym innowacjom

Więcej informacji

Tematy: Rozwój miejski i regionalny, Zmiany demograficzne
Program: Central Europe 2014-2020

· Magdeburg ·

YOUMOBIL: Mobilność młodych ludzi w obszarach wiejskim

Więcej informacji

Tematy: Rozwój miejski i regionalny, Transport, Zmiany demograficzne
Program: Central Europe 2014-2020

· Nürnberg ·

DaRe 2 Connect (D2C): Biotopowa sieć wzdłuż Zielonego Pasa

Więcej informacji

Tematy: Ochrona przyrody i środowiska, Rozwój miejski i regionalny
Program: Danube Region 2014-2020

· Kamenz ·

Nauka jako przygoda: Działalność archeologiczna w szkołach

Więcej informacji

Tematy: Dziedzictwo kulturowe, Edukacja
Program: INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020