· 21.04.2017 ·

Prezentacja wyników projektu w Ústí nad Labem

Po upływie jednej czwartej czasu przeznaczonego na realizację transnarodowego projektu ChemMultimodal jego partnerzy zaprosili przedstawicieli przemysłu chemicznego i branży logistycznej w celu zaprezentowania i przedyskutowania pierwszych wyników projektu i sugestii dot. dalszych działań projektowych. W spotkaniu w czeskim Ústí nad Labem dnia 19 kwietnia 2017 r. wzięło udział ponad 60 osób, reprezentujących instytucje publiczne oraz podmioty gospodarcze.

Program: INTERREG CENTRAL