· 03.02.2015 ·

Prezentacja wyników archeologicznych badań obszarów pogórniczych w m. Niederpöbel

W Saksońskim Urzędzie Archeologii w dniu 2 lutego 2015 r. zostały zaprezentowane zainteresowanej publiczności nowe znaleziska średniowiecznego górnictwa z terenu m. Niederpöbel. Wykopaliska, pobrane próby geologiczne i historyczne badania rzucają nowe światło na pochodzenie średniowiecznego górnictwa we wschodniej części terenu Rudaw. Wyniki nowych badań będą publikowane poczas serii spotkań pt. „ArchaeoMontan 2015“.

Program: ogólnie