· 11.06.2020 ·

Prezentacja projektu pilotażowego w regionie Burgenland

W dniu 10 czerwca 2020 r. w Naumburgu przedstawiono i omówiono koncepcję projektu pilotażowego ARRIVAL REGIONS, który ma być realizowany w regionie Burgenland w środkowych Niemczech. W wydarzeniu wzięły udział zainteresowane osoby reprezentujące lokalne stowarzyszenia i instytucje edukacyjne. Koncepcja projektu pilotażowego opiera się na dobrych praktykach w Szwecji i polega na organizowaniu weekendowych obozów dla młodzieży, zarówno migrantów, jak i rdzennych mieszkańców, w celu poznania i doświadczenia lokalnej kultury i tradycji. Prezentacja pilotażowa będzie koordynowana przez Urząd Migracyjny i realizowana wspólnie z lokalnymi podmiotami i zainteresowanymi stronami. Uczestnicy obozu będą upoważnieni jako liderzy zespołów, do przygotowania i realizacji następnego wydarzenia.

Tematy: Zmiany demograficzne
Program: INTERREG CENTRAL