· 14.10.2019 ·

Pozytywne podsumowanie kampanii Interrail

Podczas spotkania partnerów w dniach 10 i 11 października 2019 r. Partnerzy projektu YOUMOBIL podsumowali kampanię Interrail, którą partnerzy wdrożyli latem 2019 r. W sumie utworzono ponad 2600 zdjęć i filmów, które zostały udostępnione w mediach społecznościowych. Informacje zwrotne od młodych ludzi są bardzo cenne dla dalszej realizacji projektu. Podczas spotkania partnerskiego zawarto także ważne porozumienia dotyczące wspólnej realizacji przyszłych zadań projektu.

Tematy: Transport
Program: INTERREG CENTRAL