· 06.09.2019 ·

Ponury cień Wismutu

Partnerzy saksońsko-polskiego projektu MineLife zwiedzili w dn. 4 i 5.09. 2019 r. pozostałości kopalni uranu na terenie Bad Schlemy. W górach Rudawach wydobywano uran w latach od 1946 do 1990 na wojskowe potrzeby ZSRR – często nie zwracając uwagi na szkody dla środowiska. Podczas wycieczki uczestnicy uzyskali informacje o rekultywacji terenów po kopalni uranu.

Tematy: Rozwój miejski i regionalny
Program: Polska-Saksonia