· 31.01.2017 ·

Polsko-saksoński wniosek projektowy z zakresu edukacji dostarczony

Na zlecenie Urzędu Powiatowego Bautzen core-consult przygotował wniosek projektowy w ramach II naboru 3. Osi priorytetowej „Edukacja transgraniczna” Programu INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Głównymi zadaniami planowanego projektu jest rozwój transgranicznych, polsko-niemieckich, pozaszkolnych programów edukacyjnych oraz polepszenie współpracy między instytucjami odpowiedzialnymi za edukację i instytucjami kulturalnymi w odniesieniu do opracowywania i korzystania z ofert edukacyjnych. Partnerem Wiodącym projektu jest Muzeum Łużyc Zachodnich z Kamenz. Partnerzy z Polski to: Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu oraz Muzeum Ceramiki z Bolesławca.

Tematy: Edukacja
Program: Polska-Saksonia