· 21.09.2020 ·

Połączone spotkanie partnerskie w Postojnie i online

Pandemia zmusiła już raz partnerów projektu Arrival Regions do zastąpienia spotkania pierwotnie planowanego w Osijeku (HR), spotkaniem online. Kolejna próba miała miejsce we wrześniu i tym razem udało się zgromadzić połowę partnerów projektu na spotkaniu partnerskim w słoweńskim mieście Postojna, podczas gdy pozostali partnerzy uczestniczyli w spotkaniu online. Osoby obecne w Postojnie miały okazję odwiedzić ośrodek szkolny, w którym znajduje się nie tylko internat i schronisko młodzieżowe, ale także zakwaterowanie dla małoletnich uchodźców bez opieki. Partnerzy uczestniczący w spotkaniu, zarówno online, jak i ci, którzy przybyli na spotkanie, omówili wspólnie dziewięć działań pilotażowych projektu, które zostały uruchomione w całej Europie Środkowej, zorientowanych na szkoleniach, takich jak budowanie i rozwijanie kompetencji międzykulturowych.

Tematy: Rozwój miejski i regionalny, Zmiany demograficzne
Program: INTERREG CENTRAL