· 22.04.2016 ·

Podwójny sukces w ramach I naboru programu INTERREG Central Europe

W I naborze programu INTERREG Europa Środkowa zatwierdzono do realizacji dwa projekty, dla których wnioski aplikacyjne przygotowywała firma core-consult. W zakresie tematyki transportowej zatwierdzono projekt RUMOBIL, który był rozwijany przez core-consult na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Transportu z Saksonii-Anhalt. Przedsięwzięcie to dotyczy transportu publicznego na obszarach wiejskich  i terenach dotkniętych negatywnymi zmianami demograficznymi.

Drugi wniosek projektowy, który okazał się sukcesem, to projekt przygotowywany przez firmę core-consult dla stowarzyszenia Thüringer Landgesellschaft. W ramach projektu, w nawiązaniu do 2017 r. ogłoszonego rokiem Marcina Luthra, zostanie przygotowany szlak kulturowy reformacji, który zaplanowano przedłożyć do zarejestrowania przez Radę Europy.

W sumie w ramach I naboru programu INTERREG Europa Środkowa złożono aż 623 aplikacji projektowych. Z tej grupy Komitet Monitorujący Programu zatwierdził do realizacji tylko 35 wniosków projektowych.

Program: INTERREG CENTRAL